Marka Hukuku

icon
  • Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka tescili başvuruları, marka yenilemeleri, marka benzerlikleri durumunda yayına itiraz dilekçelerinin hazırlanması ya da marka başvurunuza itirazlarda karşı görüş dilekçelerinin hazırlanması
  • Marka hakkına tecavüz durumlarında karşı marka sahibine ihtarname yazılması, tescilli marka hakkını ihlal eden markanın mahkeme kanalıyla delil tespitlerinin yapılması, tazminat davaları açılması, Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet dilekçelerinin hazırlanması
  • Marka hakkının diğer kimselere bedelli / bedelsiz olarak kullandırma amacıyla “Marka Lisans Sözleşmeleri”nin hazırlanması ve marka hakkına dayalı olarak lisans hakkı verilmesi işlemleri
  • Tescilli markalarınızı ihlal eder nitelikte kullanımların Türkiye genelinde tespit edilmesi
  • WIPO nezdinden marka başvurularının yapılması ve süreçlerinin takip edilmesi