Bir Markam Var, Şimdi Ne Yapmalıyım?

  • 24 November 2020

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 4. maddesinde markanın , bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabileceği belirtilmiştir.

Türk Patent ve Marka Kurumu markayı "Farklılığın, kalite ile buluşması olarak" tanımlamıştır. Gerçekten, marka kişilerin özellikle ticari hayatta var olabilme çabaları ile kalitelerini imgelemektedir. Ticari hayat içerisinde her ne kadar işletmenize yatırım yapıyor gibi gözükseniz de esasen yapılan yatırım markaya olmaktadır. Marka sizin dış dünyadaki kıyafetinizdir. Markanızın üçüncü şahıslara karşı itibar kazanmasını ve daha güçlü bir korumaya sahip olmasını istiyorsanız tescilini yaptırmanız gerekmektedir. Hangi ülkede markayı kullanacaksanız o ülkede markanızın tesciilli olması gerekmektedir. Ülkemizde marka tescil işlemleri Türk Marka ve Patent Kurumu nezdinde yapılmaktadır.

Bir marka başvurusunda bulunacaksanız öncelikle benzerlik araştırması yaptırmanız lehinize olacaktır. Markanızın başka bir marka ile benzer olmadığı kanaatindeyseniz, hangi ürün ve hizmet sınıfında markanızı kullanacaksanız onu tespit etmeniz gerekmektedir. Bu konuda Türk Patent ve Marka Kurumu'nun sitesinde sınıf listesini "https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/MClassification/" adresinde bulabilirsiniz. Marka ve sınıf tespiti yapıldıktan sonra gerekli harçları yatırdıktan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru yapılacaktır. Kurumun ön incelemesinden sonra Resmi Marka Bülteni'nden yayımlanacaktır. 2 aylık yayım süresince diğer marka sahipleri tarafından Sınai Mülkiyet Kanunu'nda belirtilen sebeplerle markaya itiraz edilebilecektir. Markaya itiraz gelmemesi neticesinde ilgili harcın yatırılması suretiyle markanın tesciline karar verilecek olup marka tescil belgesi gönderilecektir. Ülkemiz mevzuatına göre koruma süresi 10 yıldır. 10 yılın dolmasına 6 ay kala Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak, ilgili harçları yatırarak markanızı yenileyebilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi ticari hayatta markanız sizin en değerli ve size özel oluşturulmuş giysinizdir. Markanıza kattığınız değerin her geçen gün giderek artması dileğiyle..